Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ PHÚ LŨNGNHIỆM KỲ 2020 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

27/05/2020 00:00 189 lượt xem

Trong 2 ngày 27 và 28/5, Đảng bộ xã Phú Lũng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại Hội có Đồng chí Hoàng Văn Kiên – Trưởng ban văn hóa xã hội Hội Đồng nhân dân tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Khu – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ Tịch HĐND huyện, Đồng chí Phạm Xuân Diệu - Phó Chủ Tịch UBND huyện dự và chỉ đạo Đại hội.

 Với chủ đề “Xây dựng Đảng Bộ Trong Sạch Vững Mạnh;Đoàn Kết, Đổi Mới, Phát Huy Nội Lực;Duy Trì Và Nâng Cao Các Tiêu Chí Xây Dựng Nông Thôn Mới”, Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025. 

                                                       Toàn Cảnh Đại Hội

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Phú Lũng đã tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng và hiệu quả hơn. Chính quyền được củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo sát sao ở tất cả các ngành: Tổng giá trị sản xuất trên các lĩnh vực đạt 98,74 tỷ đồng. Đến nay, Phú Lũng có hệ thống cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ rệt. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn từng bước được nâng cao và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa –xã hội, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình ”;hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Chất lượng giáo dục được nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học  được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh covid -19. Quan tâm thực hiện tốt chế độ đối với gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trưởng, phòng chống thiên tai được thực hiện hiệu quả; công tác cải cách hành chính, tư pháp, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo quốc phòng – an ninh được thực hiện có hiệu quả.

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ xã Phú Lũng đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu.

Đ/C Hoàng Văn Kiên trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại Hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Kiên – Trưởng ban VHXH – HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Thanh Lâm đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, và khẳng định kết quả này đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng mức, làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí lưu ý phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới của Phú Lũng cần phải bám sát mục tiêu chung của huyện, và tỉnh để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Lũng khóa mới cần đặc biệt coi trọng chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải tăng cường liên hệ, đối thoại, bàn bạc với các thôn và người dân để có chính sách, cách làm phù hợp đưa kinh tế địa phương phát triển và nâng cao đời sống cho người dân. Cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan cải thiện môi trường đầu tư, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, kinh doanh dịch vụ; quan tâm bảo vệ môi trường, tích cực trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Đồng chí Bí thư mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương phải hết sức cầu thị, lắng nghe, phải nhân văn, khéo léo trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của người dân.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hế thống chính trị, đồng chí đề nghị Phú Lũng cần chú trong nâng cao công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trị vững mạnh. Các thành viên trong cấp ủy phải thực sự đoàn kết, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân; thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của quê hương. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Đồng chí cũng đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người cso đủ năng lực, trình độ để bầu và Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Lũng khóa mới và bầu vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Đ/c Hoàng Văn Kiên– Trưởng ban VHXH - HĐND tỉnh tặng ảnh bác chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Phú Lũng nhiệm kỳ 2020- 2025

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Phú Lũng nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 15 đồng chí;  bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 07 đồng chí.  Đồng chí Phạm Cao Cường tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phú Lũng nhiệm kỳ mới.

Các đồng chí lãnh đạo cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Lũng nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội


Tin khác