Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

TUYÊN TRUYỀN

Ký hiệu văn bản
Ngày ban hành 15/08/2023
Người ký
Trích yếu Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Quốc phòng an ninh
Tệp đính kèm