Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tấm gương người tốt việc tốt

Gương hộ gia đình người Mông hiến đất tại xã Mậu Long

18/07/2016 00:00 170 lượt xem

Để chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao, huyện Yên Minh đã phát huy sức mạnh tập thể, tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện đã có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi; điển hình như hộ gia đình Ông Thào Sính Phủng - thôn Hạt Đạt - xã Mậu Long.

  

ông Thào Sính Phủng-thôn Hạt Đạt-xã Mậu Long đã tự nguyện hiến trên 500 m2 đất vườn rừng để làm đường giao thông nông thôn

 

Là hộ gia đình nông dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông lâm nghiệp, đất canh tác không nhiều nhưng đầu năm 2015, sau khi được cấp ủy, chính quyền, địa phương tuyên truyền, vận động; gia đình ông Thào Sính Phủng - thôn Hạt Đạt - xã Mậu Long đã tự nguyện hiến trên 500 m2 đất vườn rừng để làm đường giao thông nông thôn. Con đường mới này, được mở dẫn tới chợ trung tâm xã, thay thế cho con đường cũ tắt qua trường Tiểu học và THCS của xã. Là người địa phương sống ở đây nhiều năm, ông Phủng cũng nhận thấy rằng, lối đi qua trường học dẫn tới chợ, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của học sinh trong xã nên khi được tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã hiến đất để làm đường. Từ khi con đường mới được mở, bản thân ông cũng thấy vui vì đã tham gia đóng góp vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Để khơi nguồn hiến đất trong dân, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, vận động để các đoàn viên, hội viên và người dân nhận thức rõ về lợi ích xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông, các công trình phúc lợi, từ đó tự nguyện tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Trước tiên, cán bộ, Đảng viên sẽ là những hạt nhân nòng cốt tiên phong đi trước, từ đó tuyên truyền để các hộ dân làm theo.  Ông Vàng A Hính - Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Long cho biết : “Nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã đã nhận thức được rằng: Hiến đất xây dựng nông thôn mới thì mình là người được hưởng lợi đầu tiên. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với sự linh hoạt trong tuyên truyền, vận động cũng như xuất hiện nhiều tấm gương sáng như gia đình ông Thào Sính Phủng, chắc chắn phong trào hiến đất tại xã Mậu Long sẽ lan tỏa rộng khắp.”

Xuất phát từ phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những hộ gia đình nông dân trên địa bàn huyện đã có những hành động cao cả, thiết thực để phục vụ cho việc xây các công trình phúc lợi, phục vụ tốt hơn cho đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đây sẽ là cơ sở quan trọng để bức tranh nông thôn mới của địa phương ngày càng khởi sắc./.

Tin khác