Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Xã Phú Lũng Tổ chức Lễ phát động cải tạo vườn tạp

25/02/2021 08:21 202 lượt xem

Sáng 25/02/2021, tại xã Phú Lũng, Ban Chỉ đạo cải tạo vườn tạp xã đã tổ chức Lễ phát động phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, xóa nghèo bền vững trên địa bàn xã giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình cải tạo vườn tạp là một chương trình lớn và là một trong 3 khâu đột phá  được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, Đảng bộ tỉnh “tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”. Do vậy xã Phú Lũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay giúp đỡ người dân, đặc biệt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xác định cụ thể trách nhiệm, gắn với việc phân công nhiệm vụ của các ban ngành xã phụ trách các thôn bản để việc chỉ đạo, hướng dẫn được tập trung, sát sao. Xã đã chọn được 2 hộ nghèo ở thôn Sủng Sử A để cải tạo vườn tạp . Ngay sau lễ phát động đã tiến hành hỗ trợ cải tạo vườn tại hộ gia đình anh Lò Nảo Giàng, là hộ nghèo của thôn Sủng Sử A. Khi được chọn hỗ trợ thực hiện chương trình để làm trước anh Giàng rất vui và phấn đấu thực hiện thật hiệu quả để sớm thoát nghèo.

Với mục tiêu thay đổi tư duy, nhận thức và phương pháp chăn nuôi, trồng trọt; tạo tư liệu sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý chí tự vươn lên thoát nghèo trên mảnh vườn của mình, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước ./.


Tin khác